Syyskokouksen pöytäkirja – 2018


Palkkatyön Puolesta ry:n syyskokouksen pöytäkirja 17.12.2018

1. Kokous avattiin klo 18.47

2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Taneli Hämäläinen ja puheenjohtajaksi Raoul Plommer. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kausti Rantalainen ja Taneli Hämäläinen

3. Kokous oli sääntömääräisesti koollekutsuttu ja todettiin päätösvaltaiseksi

4. Esityslista hyväksyttiin

5. Päätettiin ettei yhdistys maksa palkkioita hallituksen puheenjohtajalle, sen muille jäsenille eikä toiminnantarkastajille heidän normaaleista tehtävistään

6. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio loppuvuodeksi 2018 sekä vuodelle 2019.

7. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raoul Plommer

8. Varapuheenjohtajiksi valittiin Kausti Rantalainen sekä Taneli Hämäläinen

9. Toiminnantarkastajiksi valittiin Pasi Vähämartti ja Maria Hukkamäki. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Juha Tähtinen sekä Ville Hautakangas.

10. Jäsenmaksutasoja päätettiin neljä kumpaankin luokkaan, eli Kannatusjäsenille ja varsinaisille jäsenille. Varsinaiset jäsenet: 10/20/50/100€ Kannatusjäsenet: 100/200/500/1000€. Jäsenmaksukategoriat pysyivät ennallaan viime vuodesta.

12. Päätettiin avata tili Osuuspankkiin, kts. Erillinen allekirjoitettu päätös.

13. Hyväksyttiin 1 uusi jäsen.

14. Ei muita esilletulevia asioita

15. Kokous päätettiin klo 19.37

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.