Syyskokouksen pöytäkirja – 2017


Palkkatyön Puolesta ry:n syyskokouksen pöytäkirja 22.10.2017

 

1. Kokous avattiin klo 18.35
2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Taneli Hämäläinen ja puheenjohtajaksi Raoul Plommer. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kausti Rantalainen ja Taneli Hämäläinen
3. Kokous oli sääntömääräisesti koollekutsuttu ja todettiin päätösvaltaiseksi
4. Esityslista hyväksyttiin
5. Päätettiin ettei yhdistys ei maksa palkkioita hallituksen puheenjohtajalle, sen muille jäsenille eikä toiminnantarkastajille heidän normaaleista tehtävistään
6. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio loppuvuodeksi 2017 sekä vuodelle 2018.
7. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raoul Plommer
8. Varapuheenjohtajiksi valittiin Kausti Rantalainen sekä Taneli Hämäläinen
9. Toiminnantarkastajiksi valittiin Pasi Vähämartti ja Maria Hukkamäki. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Juha Tähtinen sekä Ville Hautakangas.
10. Jäsenmaksutasoja päätettiin neljä kumpaankin luokkaan, eli Kannatusjäsenille ja varsinaisille jäsenille. Varsinaiset jäsenet: 10/20/50/100€ Kannatusjäsenet: 100/200/500/1000€
11. Päätettiin korvata yhdistyksen rekisteröintimaksu 85€
12. Päätettiin kartoittaa yhdistykselle edullisin verkkopankki ja antaa tilinkäyttöoikeudet niille, keillä on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Tili perustetaan kuitenkin viimeistään kun yhdistyksellä on kaksisataa jäsentä.
13. Hyväksyttiin 18 uutta jäsentä.
14. Ei muita esilletulevia asioita
15. Kokous päätettiin klo 19.18

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.