Hallituksen kokouksen pöytäkirja – Lokakuu 2017


Hallituksen kokous 22.10.2017
1. Kokous avattiin klo 19.25
2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Taneli Hämäläinen ja puheenjohtajaksi Raoul Plommer. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kausti Rantalainen ja Taneli Hämäläinen
3. Kokous todettiin sääntömääräisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
4. Esityslista hyväksyttiin
5. Taneli Hämäläinen, Kausti Rantalainen ja Raoul Plommer hyväksyttiin yhdistyksen kunniajäseniksi.
6. Ei muita esille tulevia asioita
7. Kokous päätettiin klo 19.30

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.